Clàusula Sol, Despeses d'Hipoteca i Altres Clàusules Abusives

Recuperar-ho tot.

Segurament la hipoteca que vas subscriure és la inversió més important que has realitzat en la teva vida. I, bona assegurança, té clàusules que els tribunals consideren abusives.

Tant la denominada CLÀUSULA SOL (que comporta la devolució del 100% de les quantitats pagades en excés), com altres clàusules, també considerades abusives i no menys importants:

  1. Conforme a la jurisprudència recent del Tribunal Suprem la imposició del pagament del 50% de les DESPESES DE NOTARIA i el 100% de les despeses de REGISTRE DE LA PROPIETAT, GESTORIA i TAXACIÓ més els respectius interessos legals pel període que aquesta quantitat ha estat retinguda.
  2. La clàusula de VENCIMENT ANTICIPAT, que permetria a l’entitat bancària resoldre el contracte amb l’impagament d’una a tres mensualitats.
  3. La clàusula de RENÚNCIA A LA NOTIFICACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT.
  4. La clàusula d’INTERESSOS  DE DEMORA, quan aquesta supera en més de dos punts l’interès pactat.
  5. La clàusula que estableix un pagament de quantitat fixa (per exemple, 30.- €) per reclamació d’impagats.

A DRET I COMPROMÍS el nostre equip d’especialistes t’assessorarà gratuïtament sobre la millor manera d’anul·lar tant la CLÀUSULA SOL (recuperant el total import de les quantitats indegudament pagades), com la clàusula de DESPESES D’HIPOTECA com les altres clàusules que puguin ser ABUSIVES (comissions, venciment anticipat, interessos de demora, renúncia a la notificació de la cessió del crèdit, etc.).

Truca’ns, som especialistes!

CONTACTA

T’ajudem a recuperar els teus diners

Si vols pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ASSOCIA’T

T’ajudem

Uneix-te a nosaltres i t’ajudarem a fer valer els teus drets.

ASSOCIA’T

Vol concertar una cita prèvia?

Primera cita gratuïta