Associa't

ASSOCIA'T A DRET I COMPROMÍS!

Associar-se és molt fàcil, només has d'emplenar aquest formulari amb les teves dades. La inscripció és GRATUÏTA!

  Nom i Cognoms

  DNI o NIE

  Telèfon

  E-mail

  Adreça

  Codi Postal

  Localitat

  Província

  Indica'ns de quin producte vols fer la teva reclamació.
  Banco PopularCàrtel de camionsClàusula solDespeses hipotecàriesHipoteques multidivisaPermutes financeresPlusvàlua municipalAltres productes

  De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Dret i Compromís (NIF G-87967741), amb domicili social en c./ Jorge Juan, 84, Planta Baixa, porta D, de Madrid. En compliment d’aquesta normativa, Dret i Compromís l’informa que les seves dades seran conservades durant el termini establert legalment, i tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-se a adoptar les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació, en el cas que siguin inexactes.

  Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt.

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, Dret i Compromís l’informa que l’acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

  Vol concertar una cita prèvia?

  Primera cita gratuïta