Comissió d'Obertura de les Hipoteques

Recuperar-ho tot.

Des de DRET I COMPROMÍS després de la Sentència del Tribunal Suprem de data 29 de maig de 2023 (Sentència 816/2023) som escèptics per a iniciar reclamacions per la via judicial sol·licitant la devolució de les quantitats abonades en concepte de comissió d’obertura de les hipoteques.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va resoldre mitjançant Sentència de 16 de març de 2023 que la comissió d’obertura d’una hipoteca, quan no es compleixen amb els requisits de transparència, és abusiva. No obstant això, els efectes i conseqüències nacionals (jurídicament denominat les conseqüències cassacionals) d’aquesta Sentència han estat interpretats pel Tribunal Suprem de forma molt restrictiva per als interessos dels consumidors, en assenyalar que no existeix una solució univoca sobre la validesa o invalidesa d’aquesta mena de clàusules, ja que dependrà de l’examen individualitzat de cada cas. En aquest sentit, en el cas jutjat el Tribunal Suprem aprecia que l‘import cobrat no és desproporcionat perquè suposa un 0,65% del capital prestat i segons les estadístiques del cost mitjà de comissions d’obertura a Espanya accessibles en internet oscil·la entre el 0.25% i el 1,50%. Però més enllà del tipus d’interès en concret, el TJUE explicava també que el jutge nacional hauria de comprovar altres indicis com ara: que l’hipotecat està en condicions d’avaluar les conseqüències econòmiques que es derivin per a ell d’aquesta clàusula, entendre la naturalesa dels serveis proporcionats com a contrapartida de les despeses previstes en ella i verificar que no hi ha solapament entre les diferents despeses previstes en el contracte o entre els serveis que aquests retribueixen.

Vist com ha estat l’encaix del Tribunal Suprem, existeixen poques opcions viables perquè els consumidors que van abonar aquesta comissió obtinguin resultats favorables. Això, no obstant això, en Dret i Compromís analitzem cas per cas. Crida’ns i et proporcionarem el millor assessorament.

CONTACTA

T’ajudem a recuperar els teus diners

Si vols pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ASSOCIA’T

T’ajudem

Uneix-te a nosaltres i t’ajudarem a fer valer els teus drets.

ASSOCIA’T

Vol concertar una cita prèvia?

Primera cita gratuïta