Préstecs Hipotecaris vinculats a Assegurances de Vida

Recuperar-ho tot.

Després de l’entrada en vigor de la Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu i del Consell de data 4 de febrer de 2016, pel qual les pràctiques de vendes vinculades queden prohibides, amb l’excepció que impliquin un clar benefici per al consumidor (no sol ser el cas), les primes d’assegurança de pagament anticipat són susceptibles de ser resoltes per l’extra-cost que suposa al prestatari d’una hipoteca.

Aquesta Directiva, transposada amb la Llei de Crèdit Immobiliari, ja incorpora la prohibició general de la pràctica de vendes d’altres productes vinculades a la formalització d’un préstec hipotecari. Aquesta Llei va entrar en vigor el 16 de juny de 2019 amb el que totes les hipoteques constituïdes posteriorment i vinculades a assegurances de vida són objecte de resolució automàtica. Les anteriors hauran d’analitzar-se cas per cas. Cal indicar, que la resolució donarà dret al consumidor al reemborsament de la prima no consumida, a més d’obtenir el reintegrament dels interessos que s’han vingut pagant a conseqüència d’aquesta prima única finançada. Per a res són quantitats menors.

Existeixen ja resolucions de les Audiències Provincials d’aquest país i de Jutjats de Primera Instància en aquest sentit, si està afectat com a titular d’una hipoteca vinculada a una assegurança de vida no el dubti, contacti amb DRET I COMPROMÍS i l’ajudarem a recuperar els seus diners.

CONTACTA

T’ajudem a recuperar els teus diners

Si vols pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ASSOCIA’T

T’ajudem

Uneix-te a nosaltres i t’ajudarem a fer valer els teus drets.

ASSOCIA’T

Vol concertar una cita prèvia?

Primera cita gratuïta