Termes i Condicions

AVÍS LEGAL

El present avís legal (d’ara endavant, l’«Avís Legal») regula l’ús del servei del portal d’Internet https://www.derechoycompromiso.com (d’ara endavant, la «Web») de Dret i compromís. Associació Europea de consumidors (d’ara endavant, el «propietari») amb domicili social en Carrer Jorge Juan, 84, Planta Baixa, porta D 28009 Madrid amb CIF G-87967741.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre el propietari amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés en la presento web no suposa, de cap manera, l’inicio d’una relació comercial con el propietari. El titular del web no s’identifica con les opinions abocades en la mateixa por els seus col·laboradors. El propietari es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considero oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial
PROTECCIÓ DE DADES DE DRET  I COMPROMÍS

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments per a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de dades de caràcter personal sol·licitats té com a objectiu l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Dret i compromís es compromet a guardar la màxima reserva, secreta i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Dret i compromís. Estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

AVÍS LEGAL LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Dret i compromís l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’articulo 10 de la citada Llei , informa les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és: Dret i compromís
Domicili social: Plaza Pau Casals 6, 25.600 Balaguer (Lleida)

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

El lloc web proporciona accés a una gran quantitat d’informació, serveis, programes o dades (en endavant com, «els continguts») en Internet pertanyents a Dret i compromís o als seus llicenciadors als quals l’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal . en Internet pertanyents a Dret i compromís o als seus llicenciadors als quals l’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.
En aquest registre a l’USUARI la hi responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a resultat d’aquest registre, l’usuari pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Dret i compromís ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, no utilitzar-los per a:
(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públ
(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Dret i compromís, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Dret i compromís es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Dret i compromís no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Dret i compromís serà titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en la mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques i logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, està prohibida la reproducció, la distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de tot o part del contingut d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol tècnic mitjà, sense l’autorització de Dret i compromís. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc portar del seu ordinador o en qualsevol un altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Dret i compromís.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Dret i compromís no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

Dret i compromís es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Dret i compromís no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, precisió, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Dret i compromís es reserva el dret a denegar o retirar els accessos en portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Dret i compromís perseguirà l’incompliment dels presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Dret i compromís podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Dret i compromís i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Quant a la política de cookies de la web, en cas que la pàgina web disposi d’elles i aquestes no siguin inherents al funcionament de la WEB o com així es refereix l’esmentat apartat 2 de l’article 22 LSSI “al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electrònica”.
Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web s’envia al dispositiu de (computadora, Telèfon intel·ligent, Tauleta, etc.) de qui accedeix en la pàgina per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip.
Dret i compromís utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap mena d’objecte publicitari o similar.
Dret i compromís, a través de les cookies no recullen cap informació personal. Totes les cookies excepte les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen en concloure la sessió.
Dret i compromís utilitza en aquest lloc web les cookies que es detallen a continuació:

L’usuari serà capaç de, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:
a) La configuració del navegador, (triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant)
b) Eines de tercers, disponible en línia, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquest lloc web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
L’acceptació de la present política implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que Dret i compromís disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com estableix a l’article 22 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Dades Fiscals

Dret i compromís
CIF: G-87967741
Carrer Jorge Juan, 84, Planta Baixa, porta D
28009 Madrid
España
Telèfon: +34 900 823 934
E-mail: info@derechoycompromiso.com