Triodos Bank

Certificats de Dipòsit d’accions o CDA de TRIODOS BANK

NATURALESA

Triodos Bank, s’autodefineix com a banca ètica. D’aquesta manera, han publicitat la seva activitat, expressant que empren el resultat de la seva activitat financera en benefici la societat, en la cultura i en el medi ambient, per la qual cosa els seus clients solen ser persones militants i defensors d’aquests valors, en contraposició a la banca tradicional.

Amb el propòsit de finançar-se Triodos Bank va comercialitzar entre els seus clients els anomenats Certificats de Dipòsit d’accions o CDA. Es tracta d’un producte classificat com a complex, semblant a les participacions preferents, que les seves principals característiques són les següents:

  • Són un producte d’inversió, no un producte d’estalvi, per la qual cosa no està protegits ni garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits.
  • Són certificats nominatius representatius d’accions ordinàries, la qual cosa determina que posseeixen els drets econòmics de les accions, però no el dret a vot.
  • Estan remunerades amb un tipus d’interès que pot ser fix o variable i que ve determinat pel volum de participació.
  • No tenen un termini de venciment. Són perpetus.
  • No cotitzen en borsa, es manté un mercat intern per a la compra d’aquests productes. El seu preu es fixa de manera interna, en funció de diferents aspectes comptables i de l’evolució del banc l’any.

EVOLUCIÓ DEL PRODUCTE

Al març de 2020, amb l’arribada del coronavirus i la incertesa que la pandèmia va generar en els mercats, Tríodes va anunciar la “suspensió” del seu mercat intern que després de dos intents d’obertura infructuosos va tancar definitivament, al mateix temps que Triodos Bank va retallar el valor dels CDA en un 30% de manera unilateral.

La proposta de Triodos Bank va ser anunciar els tràmits per a cotitzar en un SMN, que és una variant dels tradicionals mercats de valors amb la diferència que l’ens encarregat de gestionar-lo i supervisar-lo sol ser una empresa i els requisits tant econòmics com d’accés i registre acostumen a ser molt menys exigents que en els mercats de valors. El resultat és que en data d’avui la cotització dels CDA es troba en 40 €, quan es valoraven objectivament en 85€, la qual cosa suposa una pèrdua objectiva de més 50% del seu valor

D’aquesta manera, els clients de Tríodes van invertir els seus diners en un producte amb un valor relativament assegurat i a resguard de la volatilitat del mercat i sota la creença de dipositar els seus estalvis en una banca ètica. I ara es troben davant la perspectiva d’una variació significativa i perjudicial del valor d’una inversió que creien segura.

Així les coses, ja s’han dictat Sentències en Jutjats de 1a Instància estimant la nul·litat o l’incompliment contractual en la comercialització del producte.

Entre elles destaquem les que es relacionen, a continuació:

Si ets client de Triodos Bank afectat pels CDA (Certificats de Dipòsits d’Accions), truca JA a Dret i Compromís i t’assessorarem.

CONTACTA

Te ayudamos a recuperar tu dinero

Si quieres puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.

CONTACTA CON NOSOTROS

ASÓCIATE

Te ayudamos

Únete a nosotros y te ayudaremos a hacer valer tus derechos.

ASÓCIATE

¿Quiere concertar una cita previa?

Primera cita gratuita